Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 33

Adres: Stramkowskiej 13
10-689 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Edyta Balbuza-Szarota
Strona WWW: www.sp33.olsztyn.pl
E-mail: sp33olsztyn@op.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie jest placówką publiczną, położoną w malowniczym zakątku osiedla Pieczewo. Funkcjonuje w dwóch budynkach: przy Stramkowskiej 13 (oddziały przedszkolne i klasy I-III) i Jeziołowicza 2 (klasy IV-VIII). Atrakcyjność usytuowania szkoły (z dala od ruchliwych ulic, sąsiedztwo lasu) umożliwia wzbogacenie zajęć z uczniami o bezpośredni kontakt z przyrodą.

Do użytku oddana została w 1990 r., zaś od 2011r. Szkoła nosi imię Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Placówka posiada teren rekreacyjno-sportowy,nowoczesny plac zabaw, boisko z bramkami oraz patio z przeznaczeniem m.in. na zajęcia relaksacyjne, czy terapeutyczne. Jest szkołą dla uczniów I etapu kształcenia oraz oddziału przedszkolnego.

Wyposażona jest w elektroniczny system zabezpieczeń (monitoring i karty magnetyczne dla pracowników, uczniów i rodziców). To pierwsza szkoła w naszym województwie objęta projektem „Bezpieczna Szkoła” pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki przeprowadzonemu w ostatnich latach gruntownemu remontowi łazienek i sal dydaktycznych szkoła stała się nowoczesną placówką oświatową, przystosowaną dla dzieci z klas I-III. Sale są przestronne (70m2), słoneczne, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny (rzutniki, tablice multimedialne,laptopy), z wydzieloną częścią rekreacyjną i dydaktyczną. Uczniowie korzystają z mobilnej pracowni komputerowej, z szybkim łączem internetowym, dwóch sal ćwiczeń/zabaw i dwóch świetlic. Do dyspozycji uczniów są także: biblioteka,czytelnia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, sala do terapii pedagogicznej,gabinet logopedy i pedagoga.
Oferta:
​Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie to szkoła bezpieczna, nowoczesna, oparta na nowatorskich metodach nauczania, technologiach informatycznych przy jednoczesnym dążeniu do kompleksowego rozwiązywania problemów uczniów oraz ściśle współpracująca z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra uczniów i szkoły.

Obejmuje kształceniem i wychowaniem dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z I etapu edukacyjnego(klasy I-III). Jest nowoczesną placówką oświatową przystosowaną do potrzeb młodszych dzieci. Sale lekcyjne są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne,sprzęt audiowizualny (rzutniki, tablice multimedialne, laptopy), mają wydzieloną część rekreacyjną i dydaktyczną. Uczniowie korzystają z mobilnej pracowni komputerowej z szybkim łączem internetowym, dwóch sal ćwiczeń/zabaw i dwóch świetlic. Do ich dyspozycji są także:biblioteka, czytelnia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, sala do terapii pedagogicznej, gabinet logopedy i pedagoga. Placówka posiada teren rekreacyjno-sportowy, nowoczesny plac zabaw, boisko oraz patio przeznaczone m.in. do prowadzenia zajęć relaksacyjnych i terapeutycznych. Jest wyposażona w elektroniczny system zabezpieczeń (monitoring i karty magnetyczne dla pracowników, uczniów i rodziców).

Zajęcia dodatkowe :

W bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych dzieci rozwijają swoje talenty, poszukują pasji,przezwyciężają trudności. Szereg korzyści przynosi uczniom uczestnictwo placówki w wielu programach i projektach. Szczególną opieką otacza się tu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a ich rodziców/opiekunów odpowiednio wspierają zatrudnieni w placówce nauczyciele-specjaliści.

We współpracy z rodzicami, partnerami szkoły oraz licznymi instytucjami Szkoła organizuje wiele przedsięwzięć ważnych w środowisku lokalnym (festyny środowiskowe, akcje charytatywne) lub też angażuje się w zaproponowane akcje zewnętrzne.

Uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy w turniejach sportowych, różnorodnych konkursach międzyszkolnych oraz ogólnopolskich, a wyniki testów umiejętności trzecioklasisty plasują szkołę od wielu lat powyżej średniej województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju.

​​


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP ogólnodostępny 15

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 138; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 692;