Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Miejskie Nr 17

Adres: Wincentego Pstrowskiego 17a
10-601 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Halina Andrzejewska
Strona WWW: przedszkole17.szkolnastrona.pl
E-mail: przedszkole17@olsztyn.home.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Nasze przedszkole mieści się na osiedlu Kormoran. Jest to budynek parterowy,wolnostojący. Posiadamy dobre warunki lokalowe i bazę materialną umożliwiającą realizację zadań statutowych. Jesteśmy przedszkolem 4-oddziałowym. Sale poszczególnych oddziałów są estetyczne i przestronne, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku wychowanków. Naszym najważniejszym zadaniem jest, aby dzieci były: zdrowe i szczęśliwe, wrażliwe i kochające,myślące i twórcze, tolerancyjne, otwarte i pewne siebie, dobrze przygotowane do nauki w szkole. To wszystko osiągamy dzięki wykształconym i kreatywnym nauczycielkom, które nieustannie doskonalą się na kursach i warsztatach. Dzięki temu wykorzystują wiele ciekawych form i metod pracy podnoszących jakość zajęć.Angażują dzieci, pobudzają ich kreatywność i ciekawość świata. Poza tym zapewniają serdeczną, życzliwą i ciepłą atmosferę oraz fachową i troskliwą opiekę.
Oferta:


Godziny otwarcia

od 6:00 do 17:00
Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowane są w przedszkolu od 7.00 do 12.00

Osobny budynek

Tak

Ogródek przedszkolny

Tak

Szczególne osiągnięcia

•Wydajemy gazetkę przedszkolną ”Skrzacik”.
•Uczestniczymy w kampanii „Cala Polska czyta dzieciom”.
•Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych oraz sami je organizujemy np. zbiórka pokarmu dla Schroniska dla zwierząt w Olsztynie, zbiórka plastikowych nakrętek dla potrzebujących dzieci...
•Bierzemy udział w licznych konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim min.plastycznych,ekologicznych, tanecznych,teatralnych,muzycznych, gdzie zdobywamy nagrody i wyróżnienia.
•Przystępujemy do wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych programów i projektów dotyczących ochrony środowiska.
•Otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Środowisku".
•Czterokrotnie zdobyliśmy Międzynarodowy Certyfikat "Zielona Flaga".
•Bierzemy udział w programie dotyczącym wychowania komunikacyjnego "AUTOCHODZIK".
•W ogrodzie przedszkolnym istnieje ścieżka edukacyjna do zajęć związanych z ekologią

Współpracujemy z partnerami z zagranicy w ramach międzynarodowego Programu eTwinning


Zajęcia dodatkowe :
​W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe:
- religia na wniosek rodziców
- język angielski
- terapia logopedyczna w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- terapia pedagogiczna
- terapia psychologiczna w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- warsztaty muzyczno - taneczne
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CAŁA PLACÓWKA 15

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 138; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 692;