Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji 2018/2019


ZARZĄDZENIE  NR 28

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca 2018 r.  od godz.8.00 

do 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

od 18 kwietnia 2018 r. od godz. 8.00 

do 24 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 marca 2018r.

do 5 kwietnia 2018 r.

od 25 kwietnia 2018 r.

do 8 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6 kwietnia 2018 r. godz.14.00

9 maja 2018 r.  godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2018 r.

do 11 kwietnia 2018 r.

do godz. 15:00 

                                                  

od 10 maja 2018 r.

do 14 maja 2018 r.

do godz. 15:00                                                        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2018 r.    godz. 14.00

15 maja 2018 r.

godz. 14.00

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                      PREZYDENT OLSZTYNA

       

                                                                                                                             Piotr Grzymowicz


Rekrutacja ID: 138; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 692;